Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne jednostki w roku 2018

 • Kontrola zewnętrzna 2018-12-19

  2018-12-19 Informacja pokontrolna - kontrola projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2018) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:50
 • Kontrola zewnętrzna 2018-12-12

  2018-12-12 Protokół kontroli - Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia, ustalanie uprawnień do świadczeń, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie do ubezpieczeń - ZUS
  Data publikacji: 25-02-2020 11:49
 • Kontrola zewnętrzna 2018-09-05

  2018-09-05 Informacja pokontrolna - kontrola projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2018) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:49
 • Kontrola zewnętrzna 2018-09-05

  2018-09-05 Informacja pokontrolna - kontrola projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (III) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:48
 • Kontrola zewnętrzna 2018-08-31

  2018-08-31 Protokół z kontroli planowej - Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania delegacji służbowych w 2017 roku - Starostwo Powiatowe
  Data publikacji: 25-02-2020 11:47
 • Kontrola zewnętrzna 2018-06-12

  2018-06-12 Sprawozdanie z kontroli - Przygotowanie organizacyjne i realizacja zadań dot ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - LUW
  Data publikacji: 25-02-2020 11:47
 • Kontrola zewnętrzna 2018-04-17

  2018-04-17 Informacja pokontrolna - PO WER 2017 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:46
Wersja XML