Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne jednostki w roku 2019

 • Kontrola zewnętrzna 2019-11-20

  2019-11-20 Informacja pokontrolna - Kontrola projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2019) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:56
 • Kontrola zewnętrzna 2019-11-08

  2019-11-08 Wystąpienie pokontrolne - Prawidłowowść przeprowadzania inwentaryzacji w latach 2015-2018 - Starostwo Powiatowe
  Data publikacji: 25-02-2020 11:55
 • Kontrola zewnętrzna 2019-10-04

  2019-10-04 Informacja pokontrolna - Kontrola projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (IV) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:53
 • Kontrola zewnętrzna 2019-07-29

  2019-07-29 Informacja pokontrolna - Kontrola projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sulęcińskim (IV) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:52
 • Kontrola zewnętrzna 2019-07-19

  2019-07-19 Informacja pokontrolna - Kontrola projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2019) - WUP
  Data publikacji: 25-02-2020 11:52
 • Kontrola zewnętrzna 2019-06-10

  2019-06-10 Protokół z kontroli planowej - terminowość sporządzania budżetowych sprawozdań miesięcznych za wybrany miesiąc 2019 - Starostwo Powiatowe
  Data publikacji: 25-02-2020 11:51
 • Kontrola zewnętrzna 2019-05-07

  2019-05-07 Wystąpienie pokontrolne - Procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców - LUW
  Data publikacji: 25-02-2020 11:51
Wersja XML