Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Starosta Sulęciński Zarządzeniem nr 38/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

przedstawiciele organizacji pracodawców:

 1. Krzysztof Kononowicz – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
 2. Jarosław Litka – Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.,

przedstawiciele organizacji związkowych:

 1. Dorota Zawadzka – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”,
 2. Małgorzata Góra – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:

 1. Edward Sosulski – Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze,

przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 1. Tomasz Prozorowicz – Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,
 2. Sylwia Ławniczak-Karbowiak – Gmina Krzeszyce.

 

Pracami Rady Rynku Pracy w Sulęcinie kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący:

Przewodniczący Rady – Krzysztof Kononowicz

Wiceprzewodniczący Rady – Jarosław Litka

Kadencja Rady trwa 4 lata tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Wersja XML