Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres działania

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

Wersja XML